vineri, 6 mai 2016

Premiul „Ion T. Sion”

Începând cu luna mai a anului 2016, Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” inițiază decernarea Premiului „Ion T. Sion”. Acest premiu a fost instituit prin decizia nr. 324 din 03.05.2016 și este acordat elevilor care au obținut rezultate deosebite la concursurile şi olimpiadele de istorie.
Ion T. Sion este autorul a două volume tipărite în anii 1999 şi 2014, „Umbrăreşti, vatră milenară de istorie” (ediţie nouă în 2012), respectiv „Familia boierilor moldoveni Costache”, dar şi al unor studii de specialitate publicate în „Arhiva genealogică” („S-a născut Cantemir bătrânul în anul 1612 ?” (1997), „Consideraţii cu privire la spiţele de neam răzeşeşti”(1998), „Ion Tălmaci-tulpină a unui bogat arbore genealogic”(1999), „Costăcheştii-istorie şi genealogie”), „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol” (un set de documente identificate în satele Munteni, Umbrăreşti şi Condrea grupate în „Câteva documente tecucene”, 1981, „Alte documente tecucene”, 1982, „Observaţii asupra indicilor de nume”, 1984), „Analele Moldovei” („Ştiri referitoare la Costache Conachi şi Ioniţă Hrisanti”, 1993),  „Dunărea de Jos” („Vecinul zurbagiu al lui Conachi-Iancu Giurgea”, 2003; „Contribuţii la cunoaşterea istoriei Tecuciului”, iulie-septembrie 2003; „Câte ceva despre neamul Petrovici de la Tecuci”, 2004; „Domniţe măritate cu fii de boieri”, 2005), „Dacia literară”(„Revelaţia documentului cultural-istoric”, 1994), „Observator T” („Note referitoare la familia Cincu”, ianuarie 2007) ş.a.

În semn de apreciere pentru donaţia făcută Muzeului de Istorie din Tecuci (vestigii arheologice, acte şi documente istorice identificate pe teritoriul comunei Umbrăreşti) şi pentru întreaga activitate ştiinţifică, Ion T. Sion a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Tecuci (2000) şi al comunei Umbrăreşti (2006).