marți, 29 decembrie 2015

Premiul „Constantin Solomon”

Începând cu anul 2016, Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” iniţiază decernarea Premiului „Constantin Solomon”. Acest premiu de excelenţă a fost instituit prin decizia nr. 1043 din 29.12.2015 şi este acordat cercetătorilor care au contribuit (individual sau în colectiv) la realizarea unor studii privitoare la istoria oraşului şi ţinutului Tecuci. Criteriile de atribuire vor fi stabilite în cadrul instituţiei în funcţie de calitatea studiilor, publicarea acestora în reviste sau volume de specialitate şi c.v.-urile cercetătorilor.
Premiul poartă numele profesorului Constantin Solomon. Cercetător recunoscut şi premiat de Academia Română pentru studii istorice şi literare, Constantin Solomon este un pasionat iniţiator, alături de Mihail Dimitriu, al demersului muzeografic la Tecuci. Colaborator la „Buletinul Comisiunei Monumentelor Istorice”, „Revista Arhivelor”, „Arhiva Românească”, membru în comitetul de conducere al revistei „Analele Moldovei”, Constantin Solomon este autorul unor studii de arheologie, istorie şi istorie literară, precum: „Descoperiri recente şi cercetări asupra câtorva staţiuni antice din judeţul Tecuci”, Bucureşti, 1927, „Cetăţuia din valea Berheciului”, Bucureşti, 1929, „Un muzeu regional la Tecuci”, Tecuci, 1932, „Documente tecucene”, volumele I-II-III, în colaborare cu C. A Stoide, 1938-1942, „Un uric necunoscut de la Ştefan cel Mare privitor la satele Poliţeni şi Tomeşti din Tutova”, în colaborare cu C. A. Stoide, Bucureşti, 1939, „Pretendenţa lui Gr. Sturza la tronul Moldovei, în colaborare cu C. A. Stoide, Bucureşti, 1939, „Contribuţii la cunoaşterea vechilor tipărituri româneşti”, volumele I-II, Bucureşti, 1942, „Calistrat Hogaş, contribuţii la biografia sa”, Iaşi, 1942, „Biserica şi moşia Conăcheştilor de la Lărgăşeni-Tecuci”, Iaşi, 1943.

În anul 1932, Constantin Solomon primeşte din partea Academiei Române premiul Neuschotz pentru studiul „Biblia de la Bucureşti (1688)-contribuţii nouă istorico-literare”.