joi, 5 februarie 2015

Un centenar - Cohorta „Oltea Doamna”

Se împlinesc, la data de 5 februarie 2015, 100 de ani de la înfiinţarea legiunii „Oltea Doamna”. Aflată sub coordonarea Asociaţiei „Cercetaşii României”, formaţiune recunoscută prin decret regal drept „persoană juridică...al cărui scop este educaţia fizică şi morală a tineretului”, act votat în Senat şi Adunarea Deputaţilor la 20 decembrie 1914, respectiv 21 februarie 1915, cohorta de la Tecuci număra la momentul apariţiei 150 de membrii. Distinşi prin culoarea violet, cercetaşii tecuceni erau conduşi de Ovid Gherghel, prefectul judeţului Tecuci, care deţinea funcţia de „preşedinte al secţiunii”, şi V. Berheciu, institutor ce avea să îndeplinească atribuţiile de „instructor”. Constituirea cohortei tecucene în patru comitete şi un birou permanent era în conformitate cu Regulamentul de administraţie al Asociaţiei „Cercetaşii României”, document publicat în „Cercetaşul”, numărul din aprilie 1915. Alături de articolele care privesc scopul Asociaţiei, „educaţia morală şi fizică a tineretului...şi pregătirea viitoarelor generaţii pentru înălţarea neamului şi binele patriei”, aflăm şi structura organizaţiei, care pe lângă Comitetul central de la Bucureşti mai cuprindea Comitetul de patronaj, Comitetul local şi membrii aderenţi. La Tecuci, cohorta „Oltea Doamna” se află sub oblăduirea unui Comitet de onoare, alcătuit din A. S. R. Principele Carol, I. Duca şi trei lideri politici locali (Alecu P. Anastasiu, Nestor Cincu, Ionel Georgiade). Ofiţeri, avocaţi, profesori, doctori, funcţionari şi oameni politici intrau în componenţa (rândul) Comitetului de patronaj, Comitetului local, consilierilor tehnici şi biroului permanent. Dintre toate mărturiile privitoare la activităţile cercetaşilor tecuceni, referindu-ne aici în mod special la perioada cuprinsă de anii 1915-1935, ne reţine atenţia un jurnal de cercetaş. Ajuns în prezent în custodia Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” prin donaţia titularului, dl. colonel Gheorghe Petraşcu, carnetul prezintă însemnările cercetaşului în perioada 16. II. 1916 („Astăzi a murit regina Elisabeta, ora 8.30 minute”) - 19. VII.1917 („Astăzi dimineaţa a venit un aeroplan german în care s-a aruncat foarte multe ghiulele şi focuri de mitralieră. Pe urmă a plecat şi au venit 2 care au lăsat 3 bombe...La o jumătate de ceas au venit iar 2 aeroplane şi au lăsat 5 bombe în gară. După aceasta a mai dat 6 ghiulele la interval de ½ oră”). Nu ştim când anume a aderat Gh. Petraşcu legiunii din Tecuci. Un indiciu poate fi „chitanţa nr. 55, din 22, luna ianuarie, 1916”, prin care tânarul achita suma de „1 leu, cotizaţia pe anul 1916”.