sâmbătă, 24 ianuarie 2015

O medalieMedalia oferită de judeţul Tecuci domnului unirii, Alexandru Ioan Cuza, în anul 1863. Comandată la Paris, piesa reprezintă pe avers simbolul judeţului, iar pe revers, încadrată de o coroană de stejar, inscripţia: 
„DISTRICTUL TECUCI-ÎNALŢIMEI SALE ALECSANDRU ION I-ÎNTEMEIETORUL UNIREI-RESTAURATORUL DREPTURILOR-ROMÂNIEI ASUPRA-BUNURILOR MONASTIREŞTI-NAŢIONALE-ÎNSTREINATE-1863”.