sâmbătă, 1 februarie 2014

Un studiu despre începuturile învăţământului tecucean

Volumul „Contribuţii privitoare la începuturile învăţământului tecucean. Studiu şi documente” îşi propune să ofere pasionaţilor de istorie locală, precum şi celor interesaţi de evoluţia învăţământului în secolul al XIX-lea, câteva repere şi informaţii utile din perspectiva documentelor de arhivă (Fond Şcoala publică de băieţi, Fond Şcoala publică de fete, Fond Şcoala profesională de fete-Tecuci). Structurat pe două capitole, studiul vine în întâmpinarea celor care se arată interesaţi de trecutul societăţii tecucene din perspectiva analizei instituţiilor de învăţământ. Dacă primul capitol insistă asupra aspectelor privitoare la organizarea legislativă a învăţământului românesc din Moldova, în secolul al XIX-lea, al doilea urmăreşte etapele cronologice ale înfiinţării primelor şcoli publice din oraşul şi ţinutul Tecuci. Din punct de vedere legislativ, până la adoptarea Regulamentului Organic nu se poate vorbi de o politică şcolară coerentă, sprijinită de un suport administrativ bine organizat. Regulamentul Organic este legea care transformă şcoala într-un organism de stat, „Stăpânirea” fiind datoare să se îngrijească de educarea tinerilor. Un rol major în organizarea învăţământului la mijlocul secolului al XIX-lea l-a avut Gheorghe Asachi. Actele redactate de el, unele devenite legi, au stabilit normele de funcţionare ale învăţământului public şi privat din Moldova. Acum sunt înfiinţate forurile coordonatoare ale sistemului educativ, se stabilesc programe şcolare, structura anului şcolar, regulamentele de funcţionare ale şcolilor publice şi modalităţile de finanţare etc.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, şcoala românească a fost reorganizată de Legea instrucţiunii publice din 1864, care introducea principii precum obligativitatea şi gratuitatea învăţământului, înfiinţarea învăţământului tehnic, unitatea şcolară elementară la sat şi oraş, şi  Legea învăţământului secundar şi superior, act legislativ adoptat pe data de 23 martie 1898, care prevedea modalităţile de recrutare ale profesorilor, instituia unui examen general la absolvirea liceului, necesitatea întocmirii unor programe speciale la şcolile de fete, organizarea şcolilor secundare în „şcoli de instrucţiune generală” şi „şcoli speciale. Chiar dacă se preciza prin lege unde anume avea să se întemeieze primele şcoli publice, trebuie amintit că Tecuciul a fost vitregit pentru o bună vreme, începuturile învăţământului local şi ţinutal fiind legate de activitatea profesorilor şi şcolilor private.


Fragment din volumul Contribuţii privitoare la începuturile învăţamântului tecucean. Studiu si documente, Editura Grapho Press, Tecuci, 2014.