duminică, 26 ianuarie 2014

De prin presă adunate (I)

  • Enoriaşii parohiei „Sf. Gheorghe” şi ai bisericii filială „Sf. Nicolae”, catedrala oraşului, sunt rugaţi a contribui, fie care cu ce poate, pentru ca de hramul bisericii (6 Decembrie) să se poată ajuta nevoiaşii. La biserică s-a instituit un disc în acest scop cu care s-a colectat Duminică 15 Noembrie a.c. suma de 216 lei. Discul va continua.
  • Dl. C. Dragomirescu, pensionar, şi-a reluat libertatea de acţiune, eşind din Partidul Naţional Tărănesc.
  • Comitetul de construcţie a Catedralei studiază, în prezent, modalitatea întocmirii planului definitiv al noului locaş şi chestiunea adunării fondurilor necesare. Persoanele cari au păreri proprii în aceste chestiuni sunt rugate a le anunţa prin gazeta noastră.
  • In vederea apropierii ernii, atragem atenţia autorităţilor şi rugăm stăruitor pe D-nii Prefect al judeţului, Primar şi Poliţai al oraşului, să se ia măsuri pentru trierea cerşetorilor-prea mulţi în oraşul nostru-trimiţându-se pe cei bolnavi în spitale, pe cei neputincioşi în azile, iar pe ceilalţi, a căror calitate de cerşetori nu poate fi justificată, la Coloniile de muncă.
  • Un tânăr de bună familie, din localitate, nu ştim din ce motive, a apostrofat, într-o seară, pe stradă, un preot fruntaş din oraş, iar într-o următoare zi de Duminică a sfărâmat un geam -în timpul slujbei- la biserica „Sf. Nicolae”, Catedrala oraşului. Rugăm pe cine poate şi trebuie, să ia măsurile de nevoe.
Curierul Tecuciului, Noiembrie 1936, p. 2.