marți, 7 ianuarie 2014

Anunţ

Anunciu
Comitetul Diriginte a Societăţei Doamnelor Române din Tecuciu, anunţă că înscrierile elevelor la scoala profesională de fete, ce Societatea a înfiinţat în oraşul Tecuciu, începe de la 1-10 Noembre. De la 10-14 Noembre, se va decide asupra admiterei lor, iar de la 15 Noembre încep cursurile. Cererile se vor depune la Comitetul Diriginte sau la Direcţia scoalei pentru fetele care vor îndeplini condiţiunile următoare: Să aibă etatea de la 11-15 ani şi să fie absolvente claselor primare. Aceste cereri vor fi însoţite de: actul de nascere, actul de vaccină, certificatul de absolvire claselor primare şi certificatul medicului că sunt sănătoase. Acele care vor avea vârsta mai mare, se presinte şi un testimoniu din partea a trei cetăţeni legalisat de autoritatea locală, prin care să ateste că au o bună conduită.
                                    Presedinte Elena Tache Anastasiu
                                    Secretare Zoia N. Pelin
                                    1898 Octombre 28
Din volumul Contributii privitoare la inceputurile invatamantului tecucean. Studiu si documente, Editura Grapho Press, Tecuci, 2014.