duminică, 26 ianuarie 2014

De prin presă adunate (I)

  • Enoriaşii parohiei „Sf. Gheorghe” şi ai bisericii filială „Sf. Nicolae”, catedrala oraşului, sunt rugaţi a contribui, fie care cu ce poate, pentru ca de hramul bisericii (6 Decembrie) să se poată ajuta nevoiaşii. La biserică s-a instituit un disc în acest scop cu care s-a colectat Duminică 15 Noembrie a.c. suma de 216 lei. Discul va continua.
  • Dl. C. Dragomirescu, pensionar, şi-a reluat libertatea de acţiune, eşind din Partidul Naţional Tărănesc.
  • Comitetul de construcţie a Catedralei studiază, în prezent, modalitatea întocmirii planului definitiv al noului locaş şi chestiunea adunării fondurilor necesare. Persoanele cari au păreri proprii în aceste chestiuni sunt rugate a le anunţa prin gazeta noastră.
  • In vederea apropierii ernii, atragem atenţia autorităţilor şi rugăm stăruitor pe D-nii Prefect al judeţului, Primar şi Poliţai al oraşului, să se ia măsuri pentru trierea cerşetorilor-prea mulţi în oraşul nostru-trimiţându-se pe cei bolnavi în spitale, pe cei neputincioşi în azile, iar pe ceilalţi, a căror calitate de cerşetori nu poate fi justificată, la Coloniile de muncă.

vineri, 24 ianuarie 2014

155 de ani de la Unirea Principatelor Române
Aniversarea celor 155 de ani de la Unirea Principatelor Române. Eveniment organizat de Muzeul Mixt Tecuci şi Protoieria Tecuci, în colaborare cu şcolile „Elena Doamnă”, „Iorgu Iordan”, „Anghel Rugină” şi „Stefan O. Iosif”.

marți, 21 ianuarie 2014

Portrete tecucene (X)

Alexandru Demetriad (1903-1983) a urmat studii de specialitate la Conservatorul din Târgu Mureş si Ecole Normale de Musique din Paris. După o colaborare cu Casa Regală a României, va activa în cadrul Filarmonicii „George Enescu” din Bucuresti. A susţinut turnee în Italia, Franta, Germania, Austria. Dan Mihăilescu îl va caracteriza drept  „un pianist de mare subtilitate si rafinament artistic, dublat de o cultura muzicala care i-a permis să abordeze o plaja întinsă şi diversă de compoziţii şi concerte”. Casa familiei Demetriad se află situată pe strada Galaţi, la numărul 5.
Sursa foto: Info Cultural, nr. 1/Septembrie 2013, p. 9.

„Muzeul la tine în şcoală” (II)Activitate la Colegiul National Spiru Haret-Tecuci.

marți, 7 ianuarie 2014

Anunţ

Anunciu
Comitetul Diriginte a Societăţei Doamnelor Române din Tecuciu, anunţă că înscrierile elevelor la scoala profesională de fete, ce Societatea a înfiinţat în oraşul Tecuciu, începe de la 1-10 Noembre. De la 10-14 Noembre, se va decide asupra admiterei lor, iar de la 15 Noembre încep cursurile. Cererile se vor depune la Comitetul Diriginte sau la Direcţia scoalei pentru fetele care vor îndeplini condiţiunile următoare: Să aibă etatea de la 11-15 ani şi să fie absolvente claselor primare. Aceste cereri vor fi însoţite de: actul de nascere, actul de vaccină, certificatul de absolvire claselor primare şi certificatul medicului că sunt sănătoase. Acele care vor avea vârsta mai mare, se presinte şi un testimoniu din partea a trei cetăţeni legalisat de autoritatea locală, prin care să ateste că au o bună conduită.
                                    Presedinte Elena Tache Anastasiu
                                    Secretare Zoia N. Pelin
                                    1898 Octombre 28
Din volumul Contributii privitoare la inceputurile invatamantului tecucean. Studiu si documente, Editura Grapho Press, Tecuci, 2014.