sâmbătă, 21 septembrie 2013

Portrete tecucene (IX)


Mihai Berza, 1907-1978, istoric, academician. Cu studii de specialitate la Iaşi, Roma şi Paris, Mihai Berza a fost un reputat medievist, dar şi un apreciat profesor al Facultăţii de Istorie din Bucureşti. Director al Institutului de Studii Sud-Est Europene, vicepreşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Studii Bizantine şi membru în mai multe organisme internaţionale de profil, Mihai Berza este unul dintre cei mai importanţi istorici români din perioada anilor 1946-1975, opera sa cuprinzând studii de istorie medievală românească şi universală.