vineri, 9 august 2013

Vrei să-ţi cunoşti strămoşii ? (VII)

Satul Buceşti

102 - toată suma caselor
25 - scădere rufeturile, însă:
1 vornic
5 nevolnici
2 străini
7 văduve
4 lumânărari isprăvniceşti
2 popi
2 călăraşi căpităneşti
1 vătăman
1 ruptaş
77 - rămân birnici

Anume birnicii

1.         1.      Gheorghiţă Brehoiu
2.      Vasâlachi Anton
3.      Toader  Petică
4.      Stancul brat lui
5.      Lazăr brat lor
6.      Macsân Maroş
7.      Marin, croitor
8.      Eni Huzum
9.      Savin Pinteleiu
10.   Dediul, bărar
11.   Sandul Radeoală
12.   Andreiu Anghel

13.   Vasile brat lui
14.   Năstasă Opria
15.   Iosăp Stancul
16.   Dănăilă Vasâlachi
17.   Ioniţă Bezădia
18.   Eni Ciopleş
19.   Ion Maroş
20.   Toader Zlotilă
21.   Sava Toader
22.   Nistor Melician
23.   Ion Melician
24.   Enii Darii
25.   Neculaiu Ţugurlan
26.   Costandin  Ţugurlan
27.   Ion Mititel
28.   Costandin, holtei cu mamă
29.   Sălivestru, holtei cu mamă
30.   Radu, holtei cu mamă
31.   Grigorii, bejenar
32.   Anton, bejenar
33.   Mihaiu, bejenar
34.   Vasâle Parămoale
35.   Radu Tiron, ce au fost birnic la Torceşti
36.   Dănăilă Botârlian, ce au fost birnic la Scăneni
37.   Ion Gavrilă, ce au fost birnic la Torceşti
38.   Dănăilă, ce au fost scutelnic a spătarului Gheorghii Constandachi
39.   Neculaiu, tij
40.   Ion, vier, tij
41.   Dănăilă a popii, tij
42.   Ion, holtei cu mamă, tij
43.   Ionaşcu Covătău
44.   Frâncul, tij
45.   Costin sân Frâncul, văduvoiu, ce au fost scutelnic a lui Manolachi Costandachi
46.   Sâmion, berar, ce au fost scutelnic a dumisale paharnicului Ştefan Constandachi
47.   Costandin, berar, tij
48.   Ene Grecul, tij
49.   Ursul, berar, tij
50.   Toader Părlat, ce au fost scutelnic a lui Manolachi Costandachi
51.   Eni, berar, ce au fost scutelnic dumisale spătarului Conachi
52.   Gavril, berar, ce au fost birnic la Fântânelili
53.   Tănasă, ce au fost scutelnic dumisale stolnicului Costandachi
54.   Ioniţă Anghel, ce au fost scutelnic dumisale paharnicului Ştefan Costandachi
55.   Marcu, bejenar venit de la maiu
56.   Vlad, tij
57.   Soare, tij
58.   Nistor, tij, bejenar venit de la maiu
59.   Jânga, tij
60.   Vasâli, tij
61.   Ion, tij
62.   In vasâli, tij
63.   Toader, tij
64.   Anghel, tij
65.   Niagul, tij
66.   Iordachi, tij
67.   Opria, tij
68.   Negoiţă, tij
69.   Vasâli, tij
70.   Vişan, tij
71.   Sâmion, tij
72.   Coman, tij
73.   Dumitraşcu, tij
74.   Paraschiv Ciocan
75.   Lupul, berar, bejenar
76.   Gheorghiţă sân Sandul, tij
77.   Stan sân Panaiti

Rufeturi

1.      Lica, vornic
2.      Grigoraş Roşca, nevolnic
3.      Măriuţa, văduvă
4.      Măriuţa Mărişoai, văduvă
5.      Ion Ghergheleu, nevolnic
6.      Iliana, văduvă
7.      Vasâli Sofroni, nevolnic
8.      Gheorghii Arnăut
9.      Vasâle Parămoale, nevolnic
10.     popa Marin
11.     Paraschiva, văduvă
12.     Mitria, vătăman
13.     Toderaşcu Arcan, călăraş
14.     Ştefan Petică, tij
15.     Mariia, văduvă
16.     Ioana, văduvă
17.     In Mariia, văduvă
18.     Sandul Şoe, lumânărar isprăvnicesc
19.     Petraşcu, tij
20.     Hâncul, tij
21.     Ştefan sân Petraşcu, tij
22.     Anton, nevolnic
23.     Ioniţă, căpitan de volintiri
24.     Macsim, ruptaş
25.     popa Ion Carpu