duminică, 16 iunie 2013

Vrei să-ţi cunoşti strămoşii? (III)

Satul Poiana

110 - toată suma caselor
28 - scădere rufeturile, însă:
            3 mazâli
            10 preuţi, diaconi
            6 văduve
            1 ţâgan
            1 chelar
3 nevolnici
            2 slugi
            1 vornic
            1 vătăman
82 - rămân birnici

Anume birnicii

1.      Toader Stahii, bejenar de 6 luni
2.      Apostol Candia, tij
3.      Andreiu zăt Costii, tij
4.      Toader Sârghii, tij
5.      Gheoghii, jâtar, tij
6.      Toderaşcu, tij
7.      Gheorghii Ariton, ce au fost  a dumisale paharnicului Costantin Păladi
8.      Toader Ariton, tij
9.      Marin, croitor
10.   Costantin Hula, tij
11.   Ioniţă a Straticăi, tij
12.   Stan Bontăş, tij
13.   Gheorghiţă Codotul, tij
14.   Ion Niagoia, tij
15.   Sandul Iancul, tij
16.   Ioniţă Andruganeş, tij
17.   Gheorghii Andruganeş, tij
18.   Mârzac Luca, tij
19.   Nichita Săcul, tij
20.   Toader Hule, tij
21.   Enachi Hule, tij
22.   Vasâli Hule, ce au fost a dumisale spătarului Ioniţă Canta
23.   Ioniţă, croitor, tij
24.   Panhilii, cumnat lor, tij
25.   Ion Tiron, tij
26.   Gavril Buga, tij
27.   Ştefan Helţar, tij
28.   Gheoghiţă Candia, ce au fost a dumisale paharnicului Păladi
29.   Gheoghiţă Bălăban, ce au fost a lui Gavril Adam
30.   Ion Mâţul, tij
31.   Dumitraşcu sân Aniţâi, tij
32.   Ion Buga
33.   Vasâlii Spătaru, tij
34.   Sân Ion Bălăban, tij
35.   Andronachi Fasolă, tij
36.   Ştefan Stahii, tij
37.   Apostol, muntian ce au fost scutelnic căpitanului Ispir
38.   Vasâle Cande, tij
39.   Vasâle sân Alecsandru, tij
40.   Gheorghii Cocârlă, ce au fost scutelnic a dumisale banului Beldiman
41.   Lazur, tij
42.   Vasâlii Stahii, tij
43.   Hilimon Sârghiuţă, tij
44.   Năstasâi sân Stahii, tij
45.   Gheorghii Hule, tij
46.   Gheoghii Stahii, tij
47.   Grigoraş Stratul, tij
48.   Ion Cârcul, tij
49.   Ioniţă Săcul, tij
50.   Apostol Fodor, tij
51.   Vlasâi Fodor, tij
52.   Neculaiu, holtei cu mamă, tij
53.   Grigoraş, holtei cu mamă
54.   Ioniţă Stavăr, ce au fost a dumisale banului Ştefa Catargiu
55.   Iacob Opreş, tij
56.   Ion Machidon, tij
57.   Ioniţă Bălăban, ce au fost a dumisale stolnicesei Aniţăi Micliascăi
58.   Vasâle Puiul, tij
59.   Ion Mereuţi, tij
60.   Costantin Mâţul, tij
61.   Gherasâm nepot Candii, tij
62.   Gavril Sârgiuţă, tij
63.   Andonii zăt Doda, tij
64.   Gheorghii Tărâţă, tij
65.   Ioniţă, cazangiu, bejenar de la Săhăstru
66.   Necula, pastramagiu, tij
67.   Neculaiu, rusul, tij
68.   Vasâlii Mereuţi, tij
69.   Ioniţă Mereuţi, tij
70.   Stăvărachi, holtei cu mamă, tij
71.   Dumitraşcu, tij
72.   Tudosâi Sârghiuţă, tij
73.   Vasâlii Melinti, tij
74.   Ion sân bărar, holtei cu mamă, tij
75.   Zaharia sân Hilimon, tij
76.   Antohii Băbarcia, tij
77.   Ioniţă Baniţă, tij
78.   Ion, bejenar, tij
79.   Vasâlii Tidvă, tij
80.   Costantin Donosâi, ce au fost birnic la Brăhăşeşti
81.   Sandul, bejenar
82.   Ion, cioban

Rufeturi

1.      Iordachi Şăndria, mazâl
2.      Gheorghiţă Şăndria, mazâl
3.      diaconul Ioniţă
4.      diaconul Costantin
5.      diaconul Vasâlii
6.      diaconul Moisăiu
7.      diaconul Vasâlii
8.      Marin Pârcălab, ruptaş
9.      popa Toader
10.   popa Neculaiu
11.   diaconul Jâtcă
12.   diaconul Ion
13.   Mariia Căculiiasă, văduvă
14.   Mariia Prăstăvoae, văduvă
15.   Iliana Chiriţoai, văduvă
16.   Catrina  Doncioai, văduvă
17.   Vârvara, săracă, văduvă
18.   Nistor, chelar a dumisale stolnicesei Aniţăi Micliasăi
19.   Alecsandra, văduvă
20.   Toader Talancă, vornic
21.   Vasâlii Baniţă, vătăman
22.   Sâmion, slugă dumisale postelnicului Arghirii
23.   Costantin Mirăuţă
24.   Chiriac sân popa Solomon, slugă dumisale Gavril Conachi
25.   Gheorghii, bejenar de la Suciavă, nevolnic
26.   Irimia, nevolnic
27.   popa Solomon
28.   Neculaiu, ţâgan a lui Iordachi Şăndrii