joi, 13 iunie 2013

Vrei să-ţi cunoşti strămoşii? (II)

Satul Nicoreştii de Sus

158 - toată suma caselor
80 - scădere rufeturile, însă:
 18 chelari
 14 popi, diaconi
 7 văduve
 2 ţâgani
 1 vornic
 2 vătămani
 6 lumânărari isprăvniceşti
 8 nevolnici
 2 volintiri
 7 ruptaşi
 3 slugi boiereşti
 6 scutelnici
 4 holtei
78 - rămân birnici 

Anume birnicii

1.      Tudor, muntian, ce au fost a mănăstirii Dragomirnii
2.      Vasâlii zăt Neculaiu, tij
3.      Toader, vier, tij
4.      Enachi, muntian ce au fost scutelnic dumisale spătarului Ioniţă Canta
5.      Iordachi Liva, tij
6.      Costantin Guzgă, ce s-au răspuns copil în casă şi în izvod nu este
7.      Leon Brâuţ, bejenar venit de un an
8.      Toader Furcilă, bejenar de 6 luni
9.      Vasâli, ce au fost vier dumisale spătarului Costantin Sturzăi
10.   Ion Văsâicoş, tij
11.   Iordachi a Malaxii, tij
12.   Vasâli Limbă, ce au fost vier dumisale spătarului Ioniţă Cuzăi
13.   Iordachi Bobocel, ce au fost vier dumisale stolnicului Sandu Sturzăi
14.   Iordachi, ce au fost vier dumisale paharnicului Vasâlii Ruset
15.   Gheorghii Condurachi, ce au fost a dumisale postelnicului Arghirii
16.   Ion Sâciul, tij
17.   Leon Ferţul, ce au fost vier dumisale spătarului Conachi
18.   Neculaiu, bejenar, venit de 2 luni
19.   Ursachi Doroşăni, ce au fost a mănăstirii Dragomirnii
20.   Toader Necula, ce au fost a dumisale sulgeresei Mariei Sturzoai
21.   Ion sân Condurachi, ce au fost dumisale paharnicului Ştefan Costandachi
22.   Gheorghii Macoveiu la dumisale spătarului Conachi
23.   Neculaiu brat Grigoraş Vedi
24.   Grigoraş Răul, ce au fost a dumisale spătarului Cuzăi
25.   Vasâlii Marteş, ce au fost scutelnic banului Iancul Razu
26.   Sandu Capră, ce au fost a dumisale doftorului Drăcachi (Drăgachi)
27.   Manta, ciubotar, bejenar
28.   Tudosâi Ivan, ce au fost a dumisale stolnicului Enachii Hrisoverghii
29.   Dima Vârlan, ce au fost birnic la Blăniasa
30.   Costantin Condurachi, ce au fost scutelnic căpitanului Tănasă
31.   Ştefan Condurachi, ce au fost a dumisale stolnicesei Micliasăi
32.   Hristudor, grec, ce au fost scutelnic lui Manolachi Costandachi
33.   Ioniţă Gozgovină, ce au fost scutelnic a spătarului Gheorghii Costandachi
34.   Gavril, tij
35.   Balia, tij
36.   Tănasă zăt Dumitru, tij
37.   Toma, lăcătuş, tij
38.   Ioniţă, pânzar, tij
39.   Pavăl sân Andreiu, ce au fost scutelnic a căpitanului Tănasă
40.   Ion, olar, ce au fost scutelnic a dumisale stolnicului Costandachi
41.   Vasâlii sân Martii, holteiu cu mamă
42.   Miron Răzmeriţă
43.   Ion Mândrilă, ce au fost birnic la Puţăni
44.   Lupul, ce au fost a  medelnicierului Iorgăi
45.   Ştefan, ce au fost a lui Manolachi Costandachi
46.   Ion, ce au fost chelar la viile dumisale banului Gheorghii Beldiman
47.   Grigoraş a ciubotăriţii
48.   Gheorghiţă nepot Bâzului, ce au fost dumisale postelnicului Arghirii
49.   Ion, holteiu cu mamă
50.   Andreiu Chebac, venit de la Puţăeni
51.   Eni Furcilă, ce au fost a mănăstirii Răchitoasii
52.   Dumitru, muntian,tij
53.   Antohi zăt Dumitru, ce au fost a dumisale stolnicului Costandachi
54.   Ion, crâşmar, birnic la Năneştii Noi
55.   Vasâlii Anvrosâi, bejenar
56.   Pavel Hâncul
57.   Tudosâi Albul, bejenar
58.   Vasâlii Albul, tij
59.   Isac, grec, ce au fost a dumisale doftorului Drăcachi
60.   Damian Bălţătu, ce au fost scutelnic a căpitanului Vârlan
61.   Nechita brat lui
62.   Tănasă a lui Manolachi Costandachi
63.   Carpul Sandul, ce au fost a căpitanului Tănasă
64.   Crăciun Surdul, tij
65.   Neculaiu Surdul, ce au  fost a dumisale hătmanului Razu
66.   Sâmion Ifrosâi, ce au fost birnic la Piscul Corbului
67.   Gherasâm Meran
68.   Toma Tâţă, ce au fost  a căpitanului Tănasă
69.   Anton Făinăre, ce au fost  a dumisale stolnicului Costantin Negri
70.   Iftimii, ce au fost a mănăstirii sfeti Savii
71.   Solomon, ce au fost a spătarului Gheorghii Costandachi
72.   Mihaiu, ce au fost a stolniculuii Iordachi Iamandi
73.   Gheorghii Hârlău, ce au fost a mănăstirii Răchitoasei
74.   Stoian Crăciun
75.   Ion Jiagloman, bejenar
76.   Eni, croitor, ce au fost a căpitanului Tănasă
77.   Gheorghii, rotar, ce au fost a dumisale stolnicului Costandachi
78.   Badiul, bejenar           

Rufeturi
1.      Agachii Hozoc, chelar a dumisale spătarului Ioniţă Canta
2.      Toader Borcan, vornic să sân ego Costantin
3.      Patrichi, vătăman la mahalaua de sus
4.      Mihalcia, vătăman la mahalaua de gios
5.      Aniţa, vaduvă
6.      Manolachi Făinără, chelar a dumisale stolnicului Costandachi
7.      Neculaiu Dediul, chelar la viile dumisale hatmanului Razu
8.      Aniţa Bucuroai, văduvă
9.      Gavril Furcilă Neculaiu, holtei fară mamă
10.   Ion Gâlcă, chelar a căpitanului Ilii
11.   Anghel Tărâţă, ruptaş
12.   Angheluţă Patrichi, lumânărar isprăvnicesc
13.   Neculaiu Mănăilă, tij
14.   Grigoraş Guzgă, tij
15.   Ion Roşca, slugă dumisale stolnicului Negrii
16.   Ştefan sân Enachi, lumânărar isprăvnicesc
17.   Toader sân Enachi, tij
18.   Dediul, nevolnic
19.   Andreiu Niamţul, nevolnic
20.   Ion, railian, nevolnic
21.   diaconul Simion Trufanda
22.   Ion Mogâldia, holteiu cu mamă
23.   popa Costantin Danciu
24.   diaconul Crăciun
25.   Neculaiu Sâşcală, pârcălab, ruptaş
26.   Costantin brat lui, bejenar de la Putna, ruptaş
27.   Gheorghii, brat lor, tij, ruptaş
28.   Ioniţă Injescu, ruptaş
29.   diaconul Gavril Pădure
30.   diaconul Simion Pădure
31.   diaconul Conachi
32.   Pavel sân Vasile Crainic, nevolnic
33.   baba Crâstoai, văduvă
34.   Ion Pricopii, chelar la viile dumisale Iordachi Panaite
35.   Gafiţa, săracă
36.   Rucsanda, săracă
37.   Moisă, slugă dumisale postelnicului Arghirii
38.   Enachi Condurachi, nevolnic
39.   Ioniţă Voinia, nevolnic
40.   David, scutelnic dumisale paharnicului Ştefan Costandachi
41.   Alecsandru, lumânarar isprăvnicesc
42.   Tudor a popii Vasâle, holtei
43.   David Zmaca, chelar a dumisale spătarului Conachi
44.   Ştefan Surdul, nevolnic
45.   Eni Surdul, nevolnic
46.   Zahariia, chelar la viile dumisale paharnicului Sturzăi
47.   Grigori sân Eni, croitor, holtei
48.   Iacomi, scutelnic popii Rusului, cu salvogvardii
49.   Ion, sârbul volintiriu dus la oaste
50.   Ion, ciubotar, tij
51.   Ion Popa, ruptaş
52.   popa Apostol
53.   popa Todiraşcu
54.   popa Ştefan
55.   popa Luca, rusul
56.   diaconul Ifrim
57.   Gheorghii Meran, monah
58.   Angheluţă Vântu, monah
59.   diaconul Ioniţă  Meran
60.   Safta, văduvă
61.   Rugina, văduvă
62.   Tudosâi, ţâgan a Răchitoasei
63.   Ioniţă, ţâgan a domniţâi Rucsandii
64.   Toader, nepot lui Borcan, chelar la dumisale doftorul Drăcachi
65.   Ştefan, chelar a dumisali spătărţii Zmarandii Cantacuzino
66.   Grigoraş Vede, chelar la dumisale banul Iancul Razul
67.   Ion a Panaghii, scutelnic a dumisale postelnicului Arghirii
68.   Ion, chelar la dumisale banului Lupu Costachi
69.   Mihaiu, chelar la viile spătarului  Gheorghii Costandachi
70.   Toader, chelar la viile domniţăi
71.   Ion a preutesâi, ruptaş
72.   Ilii Chirvasâi, scutelnic  dumisale logofătului Balş
73.   Ursachi Angheluţi, tij
74.   Ion Scurtul, tij
75.   Dumitraşcu Buză, slugă dumisale spătarului Conachi
76.   Cozma, chelar la viile dumisale stolnicului Hrisoverghii
77.   Dobria, chelar la viile dumisale banesii Dumitrăchioai
78.   Ion, ţâgan, chelar la viile lui Gavril Adam
79.   Ion, chelar la viile (mănăstirii) Dragomirnii
80.   Neculaiu, rachier, ce au fost chelar  la viile (mănăstirii) Dragomirnii, nevolnic