sâmbătă, 29 iunie 2013

Un document privitor la învăţământul rural tecucean (fragment)

.............................................................................................................................................
Aici, în anul 1861, Alexandru Papadopol-Calimachi, academician şi om politic, „a fondat cu cheltuiala” proprie o şcoală „pentru copiii poporului acestui judeţ”. Scriitorul Ion Necula a publicat „amintirile” lui Alexandru Papadopol referitoare la înfiinţarea şcolii în „Uricar la poarta Moldovei de Jos”, vol. I, Editura Grapho Press, 2009, pp. 84-91. După episodul Stănişeşti, unde şcoala nu a fost scutită de probleme, posibil să fi funcţionat doar pentru o perioada scurtă, următoarele ştiri le avem dintr-un „Stat de primire a Invăţătoriloru comuniloru rurale din Tecuciu”. Documentul, adăpostit în fondurile Arhivei Naţionale-Serviciul Judeţean Galaţi, este foarte valoros, deoarece lămureşte câteva aspecte ale începutului învăţământului rural tecucean. Statul de plata prezintă: numele învăţătorului, „numirea comunei”, data „ordiniloru de orânduire”, timpul servit, salariile pe „timpulu ce se cuvine”, taxa de pensie, iconomii, salariile „ce se cuvin a să răspunde”, semnăturile de primire. Dincolo de numele primilor învăţători tecuceni, interesează şi câştigul lunar, care nu depăşea 300 de lei, din care se oprea 10% taxa de pensionare. Prezentăm cele mai importante informaţii furnizate de acest document, lista primilor învăţători ţinutali, nu înainte de a menţiona că judeţul Tecuci era împărţit administrativ, în momentul eliberării actului, în: plasa (ocolul) Nicoreşti, plasa Zeletin, plasa Bârladului, plasa Berheci.

Portrete tecucene (II)Natalia Negru (1882-1962), poetă, membru fondator al Societăţii Scriitorilor Români. A fost căsătorită cu Ştefan O. Iosif şi Dimitrie Anghel. Casa în care a locuit Natalia Negru există şi astăzi în Tecuci, fiind localizată pe str. George Coşbuc.

Portrete tecucene (I)Dimitrie P. Anastasiu (1836-1900), prefect de Tecuci, deputat şi senator de Tecuci, Covurlui, Tutova.  „Paşa de Tecuci”, după cum îl numea presa timpului, a deţinut mai multe proprietăţi în Tecuci, Ţigăneşti, Călmăţui. Şi-a donat averea Academiei Române.

duminică, 23 iunie 2013

Vrei să-ţi cunoşti strămoşii ? (IV)

Satul Matca

38 - toată suma caselor
6 - scădere rufeturile, însă:
          1 popă
          3 nevolnici
          2 văduve
32 - călăraşi
32 - rămân birnici

Anume călăraşi

1.      Vasâlii Miron
2.      Răducan Donosâi
3.      Ion Hilimon
4.      Neculaiu Hilimon
5.      Vasâle, bărar
6.      Ioniţă, bărar
7.      Ioniţă Tofan
8.      Lupu, bărar
9.      Vasâlii, bărar
10.   Vasâli Lupoiul
11.   Ion Pohrib
12.   Apostol Taşcă

duminică, 16 iunie 2013

Vrei să-ţi cunoşti strămoşii? (III)

Satul Poiana

110 - toată suma caselor
28 - scădere rufeturile, însă:
            3 mazâli
            10 preuţi, diaconi
            6 văduve
            1 ţâgan
            1 chelar
3 nevolnici
            2 slugi
            1 vornic
            1 vătăman
82 - rămân birnici

Anume birnicii

1.      Toader Stahii, bejenar de 6 luni
2.      Apostol Candia, tij
3.      Andreiu zăt Costii, tij
4.      Toader Sârghii, tij
5.      Gheoghii, jâtar, tij
6.      Toderaşcu, tij
7.      Gheorghii Ariton, ce au fost  a dumisale paharnicului Costantin Păladi
8.      Toader Ariton, tij
9.      Marin, croitor
10.   Costantin Hula, tij
11.   Ioniţă a Straticăi, tij
12.   Stan Bontăş, tij

joi, 13 iunie 2013

Vrei să-ţi cunoşti strămoşii? (II)

Satul Nicoreştii de Sus

158 - toată suma caselor
80 - scădere rufeturile, însă:
 18 chelari
 14 popi, diaconi
 7 văduve
 2 ţâgani
 1 vornic
 2 vătămani
 6 lumânărari isprăvniceşti
 8 nevolnici
 2 volintiri
 7 ruptaşi
 3 slugi boiereşti
 6 scutelnici
 4 holtei
78 - rămân birnici 

Anume birnicii

1.      Tudor, muntian, ce au fost a mănăstirii Dragomirnii
2.      Vasâlii zăt Neculaiu, tij
3.      Toader, vier, tij
4.      Enachi, muntian ce au fost scutelnic dumisale spătarului Ioniţă Canta
5.      Iordachi Liva, tij
6.      Costantin Guzgă, ce s-au răspuns copil în casă şi în izvod nu este
7.      Leon Brâuţ, bejenar venit de un an
8.      Toader Furcilă, bejenar de 6 luni
9.      Vasâli, ce au fost vier dumisale spătarului Costantin Sturzăi
10.   Ion Văsâicoş, tij
11.   Iordachi a Malaxii, tij
12.   Vasâli Limbă, ce au fost vier dumisale spătarului Ioniţă Cuzăi

Vrei să-ţi cunoşti strămoşii? (I)

Preocupaţi de colectarea cât mai exactă a obligaţiilor financiare şi alimentare, ofiţerii ruşi care răspundeau de administrarea Principatelor între 1769 şi 1774 au impus dregătorilor români întocmirea unor documente care să reliefeze situaţia demografică, etnică, socială sau profesională a populaţiei. Generalul Elmpt, în mâinile căruia s-a depus jurământul de credinţă al autorităţilor ecleziastice şi civile din Moldova, cerea în anul 1769 ştiri despre negoţul făcut de şi prin Moldova, informaţii despre obligaţiile faţă de turci, relaţiile dintre boieri şi ţărani, dările încasate de domn. La ordinul unui superior rus, feldmareşalul P.A. Rumianţev, comandantul trupelor ruseşti, generalul Rimski-Corsacov, „şeful „organelor administraţiei ruseşti din Moldova”, a realizat, în anul 1772, un recensământ al populaţiei. În anul 1774, recensământul a fost refăcut. Nu ştim exact care a fost cauza reluării acestui demers, dar putem intui încercările boierilor români de a înscrie în acte un număr mai mic de locuitori, în condiţiile în care această înregistrare, ca şi cea anterioară, avea drept scop fixarea unor obligaţii materiale pentru populaţia din Principate.

Istoria de lângă noi

Proiectul cultural „Istoria de lângă noi”, derulat de Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, în cadrul Programului educaţional, a ajuns la a şasea manifestare. Aceasta va fi organizată în colaborare cu Muzeul Mixt Tecuci, cu sprijinul Primăriei oraşului şi a Casei de Cultură din localitate.
Manifestarea se va desfăşura luni, 17 iunie 2013, ora 1100, la Casa de Cultură din Tecuci.