luni, 29 aprilie 2013

Mănăstiri şi schituri tecucene la 1809

Mănăstirea Răchitoasa, cu hramul Adormirii, închinată la Sf. Munte
Ierom. Teofil, egumen, grec
Ierom. Ioanichie, moldovan
Ierom. Gherontie, moldovan
Ierodiacon Elisei, moldovan

Schitul Beldiman, cu hramul Intrării în biserică, al eparhiei
Ierom. Vonifatie, nacialnic, rus
Ierom. Stahie, rus
Monah Simeon, rus
Monah Natest, rus,
Monah Zosima, rus
Monah Ignatie, rus
Monah Teodor, rus
Monah Gherasim, rus
Ispitelnic Filip, rus

Schitul Toflea, cu hramul Intrării în biserică, al eparhiei
Ierom. Ioanichie, nacialnic, moldovan
Monah Atanasie, rus
Monah Epifanie, rus
Monahie Atanasia, ruscă de 70 ani
Monahie Mistradia, ruscă de 60 ani
Monahie Alipiana, ruscă de 50 ani

Schitul Buzduganul, cu hramul Intrării în biserică, al eparhiei
Ierom. Antonie, nacialnic, moldovan
Monah Nicodim, moldovan
Monah Gherasim, moldovan
Monah Teodosie, moldovan
Monah Gherasim, moldovan
Monah Vasian, moldovan
Monah Isaia, moldovan
Monah Serafim, moldovan
Monah Mihail, moldovan
Monah Ioanichie, moldovan
Monah Teofan, moldovan
Monah Ioanichie, moldovan
Monah Teoctist, moldovan
Monah Nichifor, rus

Schitul Crainicii, cu hramul Naşterii Precistii, închinat la Mănăstirea Mera
Ierom. Natanail, nacialnic, grec

Schitul Gălescu, cu hramul Sf. Gheorghe, al eparhiei
Monahie Matrona, nacialniţă, moldovancă

Schitul Cornii de Gios, cu hramul cu hramul Intrării în biserică, închinat la Mănăstirea Dohiar
Ierom. Antim, nacialnic, grec

Schitul Ţâcma, cu hramul Adormirii, al eparhiei
Ierom. Isaia, nacialnic, sârb
Monah Serafim, sârb
Monah Calistru, sârb

Schitul Pogleţu, cu hramul Bunei Vestiri, închinat la Mitropolie
Ierom. Pahomie, nacialnic, ungur
Ierodiacon Teodosie, moldovan
Monah Leon, moldovan
Monah Zinovie, moldovan
Monah Gherasim, moldovan
Monah Ioanichie, moldovan
Monah Rafail, moldovan
Monah Iorest, moldovan

Schitul Diineţu, cu hramul Sf. Voievozi, al eparhiei
Ierom. Meletie, nacialnic, moldovan
Monah Vasian, moldovan
Monah Ioanicheie, moldovan

Schitul Runcu, cu hramul Intâmpinării Domnului, închinat la Mănastirea Precista din Târgul Ocnii
Ieromonah Atanasie, nacialnic, rus

Schitul Năneştii, cu hramul Adormirii, al eparhiei
Monah Valaam, nacialnic, rus
Minah Miron, moldovan

Schitul Năneştii, cu hramul Sf. Troiţei, al eparhiei
Ierom. Dositei ctitorul, moldovan

Schitul Sihastru, cu hramul Sf. Dimitrie, al eparhiei
Ierom. Samuil, nacialnic, moldovan
Monah Gherontie, moldovan
Monah Isaia, moldovan
Monah Metodie, moldovan
Monah Paisie, zaporojan
Monah Gherasim, moldovan
Monah Nectarie, ungurean
Monah Climent, moldovan

Schitul Buciumeni, cu hramul Sf. Troiţei, al eparhiei
Monahie Afia, ctitora şi nacialnita, moldovancă
Monahie Marta, moldovancă
Monahie Elisabeta, moldovancă
Monahie Casiani, moldovancă

Sursa: C. Tomescu, Stiri catagrafice din Biserica Moldovei în 1809, „Arhivele Basarabiei”, III, nr. 2, aprilie-iunie 1931.