duminică, 11 noiembrie 2012

Cheltuielile spitalului - decembrie 1863

Înfiinţarea primului spital tecucean, eveniment încadrat într-un context mai larg (desfiinţarea Comitetului Sănătăţii şi organizarea unei noi structuri administrative centrale, Direcţia Generală a Serviciului Sanitar), este strâns legată de două iniţiative: prima, venită din partea domnitorului (statului), a doua, izvorâtă din dorinţa obştei de a sprijini organizarea unui spital. Ipoteza potrivit căreia înfiinţarea primului spital din Tecuci este strâns legată de iniţiativa domnească, susţinută de unele personalităţi locale, este confirmată de un raport publicat şi semnat de doctorul Kopeţki în Monitorul medical, aprilie 1865 (Monitorul medical era cea de-a doua revistă de specialitate, apărută în 1862, după Medicul român, 1859, ambele coordonate de dr. Carol Davila).De buna funcţionare a spitalului, imediat după deschiderea din 17 noiembrie 1863, se va ocupa Direcţia Generală şi comunitatea.  Astfel, pe 19 noiembrie 1863, membrii Comisiei Spitalului trimit o telegramă oficialilor din Direcţia Generală a Serviciului Sanitar prin care se cere „a grăbi trimiterea mandatului pentru întreţinerea bolnavilor din spital”. Inspectorii Direcţiei răspund „pentru întâmpinarea cheltuelilor… cu suma de lei 300 cursul fiscului”. Bilanţul lunii decembrie ajută să ne imaginăm începuturile activităţii sanitare la Tecuci.

 100 lei s-au dat D(omnului) antreprenoru pentru 15 stânjeni lemne.
15 lei şi 6 parale s-au dat D. Constantin Radu pentru douǎ ocǎ 100 dramuri orezu, fǎinǎ, 5 ½ oca orezu, 100 dramuri grişe şi 4 ocǎ dramuri sare.
36 lei şi 24 parale s-au dat D. Neculai Ioan pentru 25 ocǎ 100 dramuri carne.
10 lei şi 14 parale aseminea D. Neculai Ioan pentru douǎ ocǎ 3 dramuri grǎsime.
6 lei şi 38 parale s-au dat Danciu Bulgariu pentru 16 oca cartoafe, morcovi, verdeţuri pentru supǎ, ceapǎ.
6 lei s-au dat lui Vasile Condurache pentru facerea gropei şi a sicriului fimeii Rita ce a murit în spital.
26 lei şi 10 parale s-au dat D. Panaite Ioan pentru 37 ocǎ 250 dramuri feninǎ.
9 lei şi 15 parale s-au dat D. Neculai Brǎileţi pentru cernealǎ, hârtie, condei.
4 lei şi 25 bani aseminea Brǎileţi pentru aţǎ, sac şi rǎşinǎ.
4 lei şi 20 parale s-au dat D. Constantin Radu pentru o ocǎ 100 dramuri sǎpun.
11 lei s-au dat D. Zamfiru Negoiţǎ rogojine şi 2 mǎturi.
3 lei şi 24 parale s-au dat D. Nǎstase Ioan pentru 12 lipitori.
18 lei şi 27 parale s-au dat Constantin Radu pentru 4 lumânǎri sǎu.
94 lei şi 24 parale s-au dat Pharmacistu pentru medicamentile întrebuinţate pentru luna noemvire.
12 lei şi 17 parale s-au dat D. Panaite Ioan pentru 16 ocǎ pâine 133 lei şi 6 parale s-au dat D. Neculaiu Roman pentru 92 ocǎ carne de vacǎ.
5 lei şi 6 parale s-au dat Paraschivei lui Constantin Faravete pentru 4 ocǎ 100 dramuri lapte.