sâmbătă, 1 septembrie 2012

Suceava. 1435 Septemvrie 1.

Cu mila lui Dumnezeu, lui Vladislav, iubitului Craiu al Poloniei, Litvaniei, Rusiei şi Domnitor al multor ţări, slujbă credincioasă şi în orice vreme din partea lui Ilieaş Voevod, Domnul Ţării Moldovei. Dau ştire Măriei Voastre, că Noi ne-am înţeles şi ne-am împăcat cu fratele nostru, cu Ştefan Voevod, şi vom rămânea în acestă pace în vecii vecilor, iar Măriei Voastre şi sfintei Coroane Polone vom sluji amândoi cu credinţă, în veci, fără nici o înşelăciune şi fără viclenie, împotriva oricărui duşman al vostru. Şi i-am dat iubitului nostru frate, Ştefan Voevod, din ocina noastră, ţinutul anume, oraşul Chelia şi cu vama şi cu ozerele, ce ascultă de acest oraş, şi oraşul Vasluiu şi ocolul, ce ascultă de acest oraş, şi ţinutul dela Tutova şi târgul Bârladului, cu tot ocolul, şi morile Covurluiului şi oraşul Tecuciu, cu tot ocolul, şi Oltenii. Şi acesta este iubitului nostru frate, Ştefan Voevod, uric cu toate veniturile, nestricat niciodată, în veac, cât vom trăi..............................................
A scris Iacuş pisarul, în Suceava, în anul 6943 Septemvrie 1.

Sursa: Mihai Costachescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, vol. II, Iaşi, 1932, p. 682.
Foto: monedă de argint din timpul domniei comune a lui Iliaş şi Ştefan (C.C. Giurescu, Istoria românilor, vol. II, Editura All, Bucureşti, 2003, p. 19).