sâmbătă, 29 septembrie 2012

Nicolae Iorga descrie Tecuciul

Într-un târziu ajung în Tecuci. Drumul de la gară spre oraş e bine luminat şi închis între şiruri de arbori cari fac impresie. Când acest bulevard încetează, drumuri largi se deschid în dreapta şi în stânga, pe când înainte un al treilea drum duce la un otel deosebit de curat, ţinut de un grec. La întrebarea mea dacă insecte lacome nu aşteaptă cumva pe călător pentru a-i lua prisosul sângelui, mi se răspunde că, în aceste odăi de sus, nu, şi, la îndoiala mea, chelnerul în papuci protestă mândru că „grecul nu minte niciodată”.......Ziua, Tecuciul se înfăţişează ca o mică reşedinţă de judeţ gospodăreşte îngrijită şi locuită de oameni cărora li place a trăi curat şi liniştit. Şi aici se vede strada din mijloc cu evreii ei, mai puţin bătători la ochi însă decât aiurea, şi strade boiereşti cu casele prietenoase; mahalalele se descopăr mai puţin decât aiurea. Biserici frumoase, urme ale trecutului lipsesc, cu toate că, în secolul al XV-lea încă, negustori poloni din miazănoapte şi negustori turci din miazăzi se opreau la târgul lui Tecuci sau al Tecuciului”.

 Nicolae Iorga, România cum era până la 1918, vol. II, Editura Minerva, Bucureşti, 1972, p. 213.
 Sursa foto: http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Iorga