sâmbătă, 26 mai 2012

Tecuciul în „Scânteia”

Muncitorii dela uzina electrică din oraşul Tecuci, la propunerea organizaţiei de bază şi a conducerii uzinei, au electrificat două arii în suburbia Criviţeni şi Nicolae Bălcescu din oraşul Tecuci. S-au evidentiat în această muncă tovarăşul Mihai Niţu, şef electrician-care deşi pensionar, munceşte cu multă dragoste alături de tineri-electricianul Stanislav Vasile şi utemistul Voicu Nicolae care au muncit atât la întinsul sârmelor şi la instalarea motoarelor, cât şi la făcutul gropilor şi la aşezarea stâlpilor. Prin munca lor, muncitorii uzinei electrice Tecuci vor elibera două tractoare care trebuiau să pună în funcţiune batozele. Acestea pot fi folosite acum din plin la desmiriştit. Acum muncitorii grăbesc instalanţia de lumină la o arie din comuna Brăhăşeşti.


Scânteia, nr. 2708, 9 iulie 1953, p. 1