miercuri, 7 decembrie 2011

Un examen cu Maiorescu

„Într-o zi călduroasă de iunie intrasem din întâmplare în sala în care Maiorescu ţinea examenul de sfârşit de an la logică. Candidaţii şedeau însiruiţi în banca întâi, în faţa căreia Maiorescu, surd de o ureche,îşi preumbla singur scaunul pentru a pune întrebări. In momentul acela se oprise în faţa a doi studenti mai maturi; le luă carnetul şi le citi numele:
-Aha, d. St. 0. Iosif, bun şi aha, d. Stefan Petică... care vasăzică poezia se pune în regulă cu logica, frumos…..
Pe Iosif îl cunoşteam din versuri; de Petică auzisem numai. Iosif înlemnise trist, adormit şi plângător ca o salcie. Petică avea ceva donchişotesc în el, o bărbiţă caprină neverosimilă, pete ruginii pe umerii obrajilor.
-Buun, mormăise Maiorescu, mângâindu-şi barbişonul. Nu vom fi pretentioşi…. nu-i asa? poeţi, mă rog. Asadar, d-le Iosif, să începem cu începutul, spune-mi ce e o noţiune ?
Ca şi cum n-ar fi auzit întrebarea, Iosif nu clintise; salcia dintr-însul plângea deasupra apei lacului.
-Atunci să ne spună d. Petică.
Omuleţul slab, numai oase, cu obrajii înfloriţi de ftizie, începuse a mişca brusc din mâini…….. repezindu-se în vorbe mari. Uluit de atâta risipă verbală, Maiorescu îl măsurase rece.
-Aha, care va să zică nu aţi studiat chestiunea asta. Se întâmplă. Să ne spună atunci d. Iosif ce este o judecată ?
Iosif stăruise în acelaşi mutism, scuturându-şi frunzele pe luciul bălţii; nici un cuvânt, nici o mişcare, ca şi cum n-ar fi fost vorbă de dânsul, pe când Petică se risipise din nou într-o frenezie de gesticulaţie si de vorbe goale fără legatură cu chestiunea. Enervat. Maiorescu se încruntase din nou:
-Atunci, cunoaşteţi poate mai bine teoria silogismului ?
Iosif rămăsese egal cu sine într-o tăcere integrala, iar Petică într-o vorbirie insuportabilă.
-Doamne ! exclamase Maiorescu, poezia nu prea are nevoie de logică, dar aici e vorba de logică şi nu de poezie. Stiţi ce ? Să o lăsăm să se coacă pe la toamnă…..”.

Pagini din carnetul unui memorialist-Eugen LovinescuSursa foto: ro.wikipedia.org