duminică, 30 octombrie 2011

La raport

„Comanda pompierilor se compune dintr-un şefu în calitate de sergent-major, un caporal şi 24 de soldaţi. Instrumentili sunt una pompă mare, una mică portativă, patru sacale şi 12 cai care toate se întreţin de Comună cu suma anuală de 17.703 lei, fără vreo altă sub-venţiune. Instrumentile menţionate din causa vechimii au devenit în proastă stare. In anul curent s-au comisionat prin D-lu Ministru de resbel o pompă cu toate accesoriile ei din Parisu a cărui costu este de 3.400 lei după sistemul celor ce s-au comisionat de D-lu Ministru pentru comenzile de pompieri trecute sub a sa administraţie, s-au schimbatu două perechi de cai, s-au dat în antreprisă confecţionarea hainelor necesare pompierilor, s-au făcut un furgon pentru transportul fânului şi gunoiului şi s-au cumpărat furajul necesar cailor, iar celelalte objecte ce mai sunt prevăzute în Bugetul anului current urmează a se confecţiona până la finile anului current dacă mijloacile comunei vor permite, în cazu contraru se vor trece în bugetul anului viitor, reperaţiunea podelilor grajdului şi a ulucilor cazarmei fiindu absolută deşi este în buget alocată suma de 700 lei, însă din causă că la terminile ce au fost ficsate nu s-au găsit concurenţi…, au rămas ca onorabilul consiliu să avisese a se face în regie”.

Raportul de administraţiune a comunei urbane Tecuciu pe anulu 1875

Sursa foto: prof. Vrabie Ovidiu