vineri, 9 septembrie 2011

Igiena în 1875

„Consiliul Comunal prin decesiunea nr. 56 datǎ în şedinţa de la 12 iunie a.c. aprobatǎ şi de Comitetul Permanentu prin avisul nr. 9234 au despusu cǎ bǎile de aburi şi duşu ce suntu fǎcute la spital se potu usa şi de cǎtrǎ particolari în plata a câte un francu 50 bani de bae de abur cu duşu şi 50 bani numai pentru duşu de apǎ rece cǎtrǎ care s-au şi fǎcutu despǎrţiture cameriloru în care sunt așazate băile pentru că acele a bolnaviloru sǎ fie separate de acele ce sǎ punu la usul particolariloru. Prin consicențe subsemnatul anunce cǎ persoanile ce ar dori s-au ar avea necesitate de aseminea bǎi plǎtindu pentru baea ce va voi a face cǎtrǎ Dlui Intendantu. Zilele ficsate pentru bǎii suntu, Joea şi Sîmbǎta orile de la 8 demineaţa pânǎ la 2 postu meridiane”.

Doru Parascan, Valentina Parascan-Documente privind sistemul sanitar tecucean. Secolul al XIX, ed. Gr. T. Popa, Iasi, 2010, p.98

Sursa foto: cersipamantromanesc.wordpress.com