marți, 23 august 2011

Un toast

În toamna anului 1893, regele Carol I revine la Tecuci pentru a participa la manevrele militare din oraş. La acest eveniment participă şi principele moştenitor Ferdinand. Pe data de 27 septembrie/9 octombrie, primarul oraşului Gheorghe Cuza organizează un banchet în cinstea distinşilor musafiri, prilej cu care regele închină pentru viitorul oraşului şi sănătatea locuitorilor lui. A doua seara, va fi rândul ministrului de război, nimeni altul decât generalul Iacob Lahovari, fratele lui Alexandru şi Ion Lahovari, să se conformeze, de data asta în hala Infanteriei. Textul de mai jos, publicat de Constantin C. Giurescu în „Cuvântările regelui Carol I”, Bucureşti, 1939, p.127, este “toastul pentru oraşul Tecuci”, discurs rostit la masa pregătită de primarul oraşului Tecuci.
„Tecuciul are de mult strânse legături cu armata. Este aproape un sfert de veac, când oraşul era un centru militar prin tabăra dela Furceni.
Astăzi, sunt tocmai 11 ani de când am petrecut câteva zile, cu ocaziunea marilor manevre, în mijlocul d-voastre, primit atunci, ca şi acuma, cu cea mai mare căldură. În curând o garnizoană însemnată de cavalerie va aduce aici o nouă viată. Astfel oraşul vostru a crescut şi se desvoltă împreună cu armata. Sunt fericit că, sub Domnia Mea, Tecuciul s-a ridicat şi a prosperat şi că cetăţenii îmi arată recunoştinţa lor, întâmpinându-mă totdeauna cu dragoste şi bucurie. Multumindu-vă pentru bunele urări ce-mi exprimaţi, închin acest pahar pentru viitorul oraşului şi în sănătatea locuitorilor lui !”