luni, 1 august 2011

Și dus a fost...

Proces-verbal
„Astăzi 24 iulie 1917 subsemnatul G. Rezuş, casierul Agenţiei Tecuci, însărcinat fiind cu predarea valorilor Agenţiei, conform procesului-verbal, încheiat la Agenţia Tecuci la 22 crt., am predat Caseriei Centrale numerarul în sumă totală de Lei 1 000 000, conform alăturatei chitanţe, iar celelalte valori le-am predat D-lui Radu Ieremia, pentru a fi transportate în Rusia, împreună cu celelalte valori ale Băncii Naţionale, şi care sunt puse într-o ladă, sigilată de subsemnatul şi anume: Efecte publice în garanţie-Lei 867 200, Efecte publice în gaj-Lei 35 000, Efecte publice Depozit proo.-Lei 26 000, Efecte comerciale scontate...-Lei 30 000, Efecte protestate-Lei 243 203, Titluri provizorii la Impr. Naţ.-Lei 22 400. Prezentul proces-verbal s-a făcut în dublu exemplar, semnându-se ambele noi.
Am predat, casierul Ag. Tecuci,
Am primit, lada sigilată cu valoarea declarată, R.B. Ieremia”.

Tezaurul Băncii Naţionale a României la Moscova, Documente, ediţia a II a, ed. Oscar Print, Bucureşti, 2011, p. 263