luni, 1 august 2011

Cronica războiului

“Damele române şi resboiulu
Cu fericire luamu în mână condeiul, căci eta eraşi avemu se înregistramu nişte acte, cari probeaza ca femeile române sunt la înnaltimea loru. Nu numai dincolo, dar şi dincoace de Carpaţi, damele române, stimatele noastre surori, formeza comitet pentru ajutorarea ostaşiloru români răniţi.................... Ni s-anuncia că şi în Tecuci s-a constituitu unu comitetu de 25 doamne cu acela-şi scopu. Dna Elena Plitos a fostu aleasă presiedinte; dnele Copetki şi Serbănescu, vice-presiedinte; dnele Papadopolu si Anastasiu, secretare; dnele Nicolau şi Negru, casiere şi ca acestu comitetu a începutu imediatu a aduna contribuţiuni, a stimula pe doamne la lucru, astu-felu în câtu mai fiecare casă a transformată într-un atelieru de scama şi bandaje.....”
Familia, nr. 21, anulu XIII, 1877, p. 248
Sursa foto: en.wikipedia.org