vineri, 25 martie 2011

Societatea literară „Tudor Pamfile”

„S-au continuat şedinţele literare cu elevii cursului superior, săptămânal, la ora 3.30 după amiazi, sub preşedinţia de onoare a d-lui prof. Const. Solomon, asistând şi D-nii profesori ai Liceului. Ședinţele aveau un program format din lecturi, disertaţii, comunicări şi recensii asupra diferiţilor scriitori, în special tecuceni, precum şi comemorări de fapte şi oameni de seamă. S-au ţinut 12 şedinţe, în amfiteatrul Liceului, cu 80-90 elevi. Dările de seamă şi discuţiile asupra lucrărilor s-au trecut în registrul de procese-verbale al societăţii”.
C. Solomon, C.A. Stoide – „Documente Tecucene, vol. III, sec. XVII-XIX”, Tipografia Lupaşcu, Bârlad, pag. 178.