joi, 17 martie 2011

O cronică şcolară (1936-1937)

„Cursurile au fost urmate, în acest an şcolar, de 338 elevi. Sub noua direcţiune s-au mai făcut unele îmbunătăţiri cu caracter didactic şi administrativ, începute încă din primăvara anului 1937, astfel:
In parcul din faţa Liceului s-au făcut garduri vii de duzi, alei cu prundiş, pajişti de gazon şi ronduri de flori; s-au instalat conducte de apă pentru stropit; intrarea elevilor s-a făcut pe la Internat, pe o şosea, cu garduri vii de salcâm pe ambele părţi, suprimându-se intrarea prin partea de Sud, pe lângă clase, astfel ca întreaga clădire să rămână în mijlocul parcului, într-o atmosferă înviorătoare, de vegetaţie, fără praf. Curtea interioară era sălaşul tuturor orătănilor. S-a tăiat un plop, care mai aduna şi ciorile din împrejurimi. Prin faptul că în mijlocul curţii era o fântână, s-a construit un avuz, s-a adus apă prin conducte, s-au făcut alei cu prundiş, ronduri de flori şi gazon. In curtea exterioară s-a construit o cuvetă mare pentru elevi, cu robinete, care aruncă apa în sus, higienic. S-a instalat lumină electrică în zid: pe culoare, în holul amfiteatrului, în clase şi cu centrale, sub cheie”.

C. Solomon, C.A. Stoide - „Documente Tecucene, vol. III, sec. XVII-XIX”, Tipografia Lupaşcu, Bârlad, pag. 213