vineri, 11 martie 2011

Dr. Kopeţki descrie ţinutul Tecuci

..........................................................................................................
„1. cursul apei Berladu, care s-întinde de la încheitura mânei pân’ în degitu mic, formeasă ocolul Berladului cu 40 sate;
2. Degitul cel mare, mărginindu-se în valea Siretului, formeasă ocolul Nicoreştii, ocolul muntos puţin avansat de apă, bogăţie a Moldovii în vinu cu reşedinţa suprefectului în târguşorul Nicoreşti, cuprinde 25 sate;
3. Degitul arătătoriu, o vale restrânsă între doau lanţuri de dealuri, prin lungul căruia curge apa Berheciului, pământu bun şi roditoriu formesă ocolul Berheciului cu reşedinta suprefectului în Găiceana, târguşorul forte micu şi neînsemnat ocolit, acesta cuprinde 49 sate;
4. Degitul cel mijlociu, cel mai lungu, o vale restrănsă între dealuri prin mijlocul căruia curge apa Zeletinului, formeasă ocolul Zeletinului cu reşedinţa suprefectului la tărguşorul Podul Turcului, pronumit de la un podu zidit de turci, ocolul acesta cuprinde 52 sate.
Capitala districtului, târgul Tecuciu. Târgu forte vechiu, reşedinţa instanţiilor, situat în aşezătura apei Berladului cu 7000 locuitori aproape, esti centrul prin care se strecoară naturalminte tot negoţul din nord, din sud, în direcţia dreaptă, apusul şi răsăritul, continuăndu calea mai îndemnatică, mai uşoară, iesti silită a se scobor în punctul acesta; punctul acesta zicu va sluji odată de punctul principal calei ferate”.
Harta este realizată de dr. I. Kopeţki. Documentul este publicat, de către Doru Parascan şi Valentina Parascan, în „Documente privind organizarea sistemului sanitar tecucean. Volumul I”, Ed. "Gr. T. Popa", U.M.F. Iaşi, 2009, pp. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.