vineri, 26 noiembrie 2010

Doctorul Ioan Kopeţki (II)

În anul 1855 este amintit doar ca „doctorul Copeţchiul”[1], iar mai târziu, abia în anul 1857, semnează în calitate de „fizic al ţănutului”[2]. În această perioadă, dr. Kopeţki face parte din Comitetul Unionist din Tecuci, dar şi din comisia care se va ocupa de înfiinţarea spitalului local ( în august 1857, „cu prilejul trecerii prin târgul Tecuciului văzând târgul şi ţinutul cu totul lipsit de îndemânare pentru căutarea nevoilor care ar cădea în suferinţă de boale”, „prinţul caimacam” Nicolae Vogoride a hotărât „a clădi în acest târg o zidire încăpătoare de 25 persoane cu destinaţie de ospital”[3]. Viitorul stabiliment de binefacere avea „să poarte pentru totdeauna numele de ospitalul Logofătului şi Cavaler Costache Conachi şi să fie sub ospiţile gheneralicei epitropii a ospitalului Sf. Spiridon”[4] ). Pe 17 aprilie 1862, doctorul Kopeţki îi scrie unui oficial din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar că „personalul Administraţiei sanitare în district se compuni din mine şi un hultuitoriu cu o moşea de ocolul. Situaţia, deloc plăcută, se datorează lipsei de personal, medicul districtului, Kopeţki, îndeplinind mai multe sarcini: „ieu sunt medicul chirurgul, referentul, copistul a districtului de o lungime de 14 mili. Toate corespodenţiile cu Administraţia Centrală, cu Prefectura locală, indicatoriu în pricinile criminale şi medicol-legale, alergăturile în epidemiile, epizoatile, poliţiea medicală .... mie şi fără cel mai micu ajutoriu”.
În acest an, 1862, reia iniţiativa înfiinţării unui spital la Tecuci si scrie „Onorabilei Adunarii Legislative Române”: „Doamna Smaranda Cinco proprietarea din districtu Tecuciu au dăruit pentru fondarea Ospitalului în poliţia Tecuciu 500 galbeni în obligaţiile a Visterii Moldovei pentru disrobiţi; iscălitul, avându şi alte somi în disposiţie pentru zidirea sau cumperătura unor case pentru asemine scopu..... ”[5]. Împreună cu membrii „Comisiei spitalului Tecuci”, comitet ce avea drept obiectiv înfiinţarea spitalului, şi între membrii căruia se regăsea şi dr. Kopeţki, strânge fonduri destinate cumpărării „casilor pentru spitalul hotărăt a se înfiinţa în acest oraşu”. Documentele sistemului sanitar tecucean, acte adăpostite în arhivele naţionale, stau mărturie la efortul depus de dr. Kopeţki, am putea spune esenţial în realizarea obiectivului „Comisiei spitalului Tecuci”. Datorită doctorului Kopeţki avem şi o scurtă descriere a primului spital tecucean, stabiliment deschis bolnavilor cu data de 17 noiembrie 1863. Astfel, Raportul Serviciului Sanitar al judeţului Tecuci pe anul 1864, publicat de către doctorul Kopeţki în Monitorul Medical [6], ne ajută să întelegem câteva aspecte din activitatea spitalului „care ar putea respunde nevoiloru unui judeţu, însă cu toate, că n’avemu de cât 10 paturi, nici acellea nu suntu ale noastre, căci 5-6 suntu mai totu d’auna ocupate cu gendarmi”.
[1] Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Prefectura Tecuci, ds.20/1855-1858, f. 1.
[2] Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Prefectura Tecuci, ds.5/1855-1861, f. 27.
[3] Monografia oraşului Tecuci, coord. Stefan Andronache, secţiunea documente, p. 444.
[4] Ibidem.
[5] Arhiva Naţională Bucureşti, Fond Ministerul de Interne – Direcţia Generală a Serviciului Sanitar, ds. 88/1863, fila 44.
[6] „Monitorul Medical”, IV, 1865, nr. 13, 15 aprilie, pp. 99-101.
NOTA: Fotografie facuta la mormantul doctorului Kopetki.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu ne asumam responsabilitatea juridica pentru parerile exprimate in rubrica intitulata "Comentarii".