marți, 23 noiembrie 2010

Doctorul Ioan Kopeţki (I)

Kopeţki s-a născut în oraşul Lemberg în anul 1814, într-o familie cu stare ce provenea din Köpenick. Urmează studiile elementare, gimnaziale şi filosofice în oraşul natal, apoi pe cele medicale la Viena, Leipzing. La München îşi ia doctoratul în medicină, chirurgie şi obstetrică la 28 iunie 1852, când îşi suţine teza „De febri intermittente”[1]. Referitor la anul în care doctorul Kopeţki a ajuns la Tecuci, avem mai multe variante. Vasile Lipan, autorul unui studiu privind studenţi medicinişti români la universitatea din Munchen în secolul al XIX lea, precizează că, după ce a susţinut teza de doctorat, Kopeţki vine în Moldova „obţinând libera practică” şi îşi începe activitatea de medic (27 septembrie 1852) de pe poziţia de „fizic al oraşului Tecuci”. Tot Lipan afirmă că „în 1853 devine medic primar al oraşului Tecuci” calitate păstrată până în aprilie 1855, când „este numit medic primar al districtului”[2]. Broşura dedicată fostului primar Anton Cincu, 100 de ani de la naşterea lui Anton Cincu, avansează anul 1856 pentru venirea doctorului Kopeţki în localitate. Se poate avansa, pentru venirea doctorului Kopeţki la Tecuci, anul 1847. Ipoteza este susţinută de un document, datat la 22 aprilie 1866, în care se precizează că doctorul Kopeţki este „venit în Ţara Românească timp acum 20 ani, iar în comuna urbei Tecuci de 19 ani”.
Un alt document, dintr-un dosar ce cuprinde date despre decese, cununii (stare civilă), pus la dispoziţia noastră prin amabilitatea profesorului I. T. Sion, oferă date despre căsătoria doctorului Kopeţki cu Ruxandra Strătilă: „precum d. doftorul Copischi luând întru legiuită însoţire pe fiica dumisale sărdăresei Marghioala Strătilă”. Datarea documentului, 3 martie 1853, aduce cu sine şi o mică controversă. Dacă această dată este corectă, atunci unele informaţii legate de perioada sosirii doctorului în ţară şi a activităţii acestuia în domeniul medical, vor necesita mici revizuiri. În anul 1866, într-o „recomandare” întocmită de Prefectura Tecuci, când s-a pus problema invalidării alegerii ca deputat a doctorului Kopeţki în colegiul electoral al târgului Nicoreşti, se precizează că doctorul este de „14 ani în serviciul statului ocupând 2 ani postul de medic al poliţiei Tecuci şi 12 ani de medic primar al Districtului; că acest serviciu a fost recunoscut de guvernul fostului domnitor Grigore Ghica prin darea de rangu I-iu acel de comis şi al II-lea de spătar; că este căsătorit de 14 ani cu fiica răposatului serdar Vasile Strătilă posedând părţile de moşie Cernica din plasa Nicoreşti a acestui District, Dolchenii, în Districtul Fălciu şi o casă în acest oraş”. Conform acestor informaţii, anul nunţii doctorului Copeţchi cu Ruxandra Strătilă este 1852. În stadiul actual al cerectărilor, ne este dificil să ne pronunţăm dacă data de 3 martie 1853 este o înregistrare târzie a nunţii din 1852 sau „recomandarea” doctorului Kopeţki este, cronologic vorbind, puţin exagerată, pentru a convinge autorităţile să nu se invalideze alegerea sa ca deputat. Dacă e să luăm doar informaţia legată de vechimea sa ca „medic primar al districtului”, realizăm că doctorul Copeţchi şi-a început activitatea pe acest post, în anul 1854. Unele documentele nu confirmă această dată. Astfel, cercetând dosarele Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Galaţi, am constatat că în anul 1854 „fizicul ţănutului Tecuciu” era doctorul Kernbach. Corespondenţa purtată cu Departamentul din Lăuntru, între 1854-1855, poartă semnătura doctorului Kernbach[3]. În plus, o listă a „personalului” Comitetului Sănătăţii îl aminteşte, în anul 1854, tot pe doctorul Kernbach[4]. Cel mai probabil, Kopeţki era în 1854 doar medic al oraşului, şi nu „medic primar al districtului.”
[1] Vasile I. Lipan, Studenţi medicinişti români la universitatea din Munchen în secolul al XIX-lea, Editura Insert, Bucureşti, 1998, p. 86.
[2] Ibidem.
[3] Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Prefectura Tecuci, ds.5/1855-1861, f. 2.
[4] Arhiva Naţională Bucureşti, Fond Ministerul de Interne, Direcţia Generală a Serviciului Sanitar, ds. 49/1855, f. 1.
Nota: Poza dotorului Kopetki de pe monumentul funerar.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu ne asumam responsabilitatea juridica pentru parerile exprimate in rubrica intitulata "Comentarii".