joi, 5 februarie 2015

Un centenar - Cohorta „Oltea Doamna”

Se împlinesc, la data de 5 februarie 2015, 100 de ani de la înfiinţarea legiunii „Oltea Doamna”. Aflată sub coordonarea Asociaţiei „Cercetaşii României”, formaţiune recunoscută prin decret regal drept „persoană juridică...al cărui scop este educaţia fizică şi morală a tineretului”, act votat în Senat şi Adunarea Deputaţilor la 20 decembrie 1914, respectiv 21 februarie 1915, cohorta de la Tecuci număra la momentul apariţiei 150 de membrii. Distinşi prin culoarea violet, cercetaşii tecuceni erau conduşi de Ovid Gherghel, prefectul judeţului Tecuci, care deţinea funcţia de „preşedinte al secţiunii”, şi V. Berheciu, institutor ce avea să îndeplinească atribuţiile de „instructor”. Constituirea cohortei tecucene în patru comitete şi un birou permanent era în conformitate cu Regulamentul de administraţie al Asociaţiei „Cercetaşii României”, document publicat în „Cercetaşul”, numărul din aprilie 1915. Alături de articolele care privesc scopul Asociaţiei, „educaţia morală şi fizică a tineretului...şi pregătirea viitoarelor generaţii pentru înălţarea neamului şi binele patriei”, aflăm şi structura organizaţiei, care pe lângă Comitetul central de la Bucureşti mai cuprindea Comitetul de patronaj, Comitetul local şi membrii aderenţi. La Tecuci, cohorta „Oltea Doamna” se află sub oblăduirea unui Comitet de onoare, alcătuit din A. S. R. Principele Carol, I. Duca şi trei lideri politici locali (Alecu P. Anastasiu, Nestor Cincu, Ionel Georgiade). Ofiţeri, avocaţi, profesori, doctori, funcţionari şi oameni politici intrau în componenţa (rândul) Comitetului de patronaj, Comitetului local, consilierilor tehnici şi biroului permanent. Dintre toate mărturiile privitoare la activităţile cercetaşilor tecuceni, referindu-ne aici în mod special la perioada cuprinsă de anii 1915-1935, ne reţine atenţia un jurnal de cercetaş. Ajuns în prezent în custodia Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” prin donaţia titularului, dl. colonel Gheorghe Petraşcu, carnetul prezintă însemnările cercetaşului în perioada 16. II. 1916 („Astăzi a murit regina Elisabeta, ora 8.30 minute”) - 19. VII.1917 („Astăzi dimineaţa a venit un aeroplan german în care s-a aruncat foarte multe ghiulele şi focuri de mitralieră. Pe urmă a plecat şi au venit 2 care au lăsat 3 bombe...La o jumătate de ceas au venit iar 2 aeroplane şi au lăsat 5 bombe în gară. După aceasta a mai dat 6 ghiulele la interval de ½ oră”). Nu ştim când anume a aderat Gh. Petraşcu legiunii din Tecuci. Un indiciu poate fi „chitanţa nr. 55, din 22, luna ianuarie, 1916”, prin care tânarul achita suma de „1 leu, cotizaţia pe anul 1916”.

sâmbătă, 24 ianuarie 2015

O medalieMedalia oferită de judeţul Tecuci domnului unirii, Alexandru Ioan Cuza, în anul 1863. Comandată la Paris, piesa reprezintă pe avers simbolul judeţului, iar pe revers, încadrată de o coroană de stejar, inscripţia: 
„DISTRICTUL TECUCI-ÎNALŢIMEI SALE ALECSANDRU ION I-ÎNTEMEIETORUL UNIREI-RESTAURATORUL DREPTURILOR-ROMÂNIEI ASUPRA-BUNURILOR MONASTIREŞTI-NAŢIONALE-ÎNSTREINATE-1863”. 

Ziua Unirii
Activitatea desfăşurată la Şcoala Gimnazială „Anghel Rugină” din Tecuci.

sâmbătă, 10 ianuarie 2015

Vrei să-ţi cunoşti strămoşii ? (IX)

Satul Drăgăneşti

36 - toată suma caselor
15 - scădere rufeturile, însă:
1 vornic
            7 scutelnici
            2 văduve
            5 ţigani
21- rămân birnici

Anume birnicii
1.  Vasâli, hrubar
2.  Dumitrul, sârbul
3.  Timoftii, haidăul
4.  Niagul, harabagiu
5.  Paladi, bejenar
6.  Niacşul, bejenar
7.  Ursul, hrubar, ce au fost scutelnic dumisali Manolachi Conachi
8.  Toader Dănăilă
9.  Tănasă, păscar

Un act de naştere


Registru stării civile pentru născuţi

Din anul una mie nouă sute trei, luna iulie, în unsprezece, stil vechi, şi douăzeci şi patru zile, stil nou, ora cinci postmeridian. Act de naştere al copilului Alecsandru Constantin Mironescu, religia ortodoxă, secsul masculin, născut din părinţi români, ieri, ora opt şi jumătate antemeridiane, în casa părinţilor săi din strada Carol, culoarea de galben, acestă comună, fiu legitim al Domnului Maior Victor Mironescu, etatea treizeci şi nouă ani, profesioa militar şi al Doamnei Elena Mironescu, născută Budişteanu, etatea douăzeci şi şapte de ani, fără profesie, domiciliaţi în această comună, după declaraţiunea făcută de tătăl care ne-au înfăţaşat copilul. Intâiul martur Domnul Niculae C. Berha, etatea douăzeci şi nouă ani, profesiunea avocat şi al doilea martur Domnul Virgiliu Vasiliade, etatea treizeci şi cinci de ani, profesiunea medic militar, ambii domni domiciliaţi în acestă comună, care au sbscris acest act împreună cu noi şi cu declarantele după ce li s-au citit, constat după lege de noi Alexandru D. Rîşcanu, oficer al stării civile urbei Tecuciu, în casa Primăriei unde ni s-au înfăţaşat copilul.

ss. Maior Mironescu

N. C. Berha

D. V. Vasiliade


Oficer stării civile A. D. Rîşcanu