vineri, 28 martie 2014

„Muzeul la tine în şcoală” (V)


Activitate desfasurata la Scoala gimnaziala "Anghel Rugina"-Tecuci

Alexandru Mironescu, cel mai valoros om pe care l-a dat Tecuciul (I)

Prolog

Scriu aceste pagini, sub un titlu poate prea îndrăzneț, cu toată convingerea că Alexandru Mironescu este, din multe puncte de vedere, cel mai valoros om pe care l-a dat până acum Tecuciul neamului românesc. Oriunde cauți cu mare atenție, în știință, în artă, în literatură, în filosofie, în teologie, în pedagogie, în societate, în Biserică, în țară și în străinătate dai de numele și de renumele lui.

Tecuci, 10 iulie1903: o naştere mediatizată

                “Maiorul şi D-na Mironescu au onóre a vĕ face cunoscut naşterea fiului lor Alexandru Constantin. Născut la 10 iulie 1903, Tecuciu” (Alexandru Mironescu. Centenarul naşterii 1903-2003, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, secţiunea O viaţă în imagini”, p. 273). Telegrama de mai sus, expediată de la tipografia modernă a lui Simon Horovitz, aducea vestea naşterii primului fiu al familiei maiorului Mironescu Victor. Nedescoperind lista destinatarilor, credem că aceasta le era expediată în primul rând rudelor şi câtorva apropiaţi care nu locuiau în Tecuci. Ca o paranteză, la momentul actual, pentru orice biograf al lui Alexandru Mironescu, identificarea cât mai precisă a acestor rude pe linie paternă şi maternă este o sarcină dificilă (din discuţiile avute cu doamna Ileana Mironescu Sandu, fiica scriitorului, în 2012 la Geneva, am realizat cât de dificilă este întocmirea amănunţită a arborelui genealogic al familiei sale). 

sâmbătă, 1 martie 2014

Preoţii ţinutului Tecuci în anul 1809 (II)

Ocolul Târgului

In Tecuciu:
Adormirea (Maicii Domnului) – Triandafil protopop, Dimitrie, Gheorghie Teodor, diacon Dobri Crivăţ.
Sf. Proroc Ilie – Vasilii Undrea
Sf. Nicolae – Radul Ghiţu
Sf. Voievozi – Efrem Nazarie, Ioan Puşcaşul, diaconi: Constandin Patrichii, Ioan Armurachi.
Sf. Gheorghie – Dimitrachi Luca vechil protopopiei, Ursul nevolnic, Daniil nevolnic

Matca, Sf. Nicolae – Gheorghie Ioan, Teodor Dănăilă, Chiriac ficior părintelui Toader.
Ocheşăştii, Sf. Nicolae – Ioan Arhip, Ioniţă Ciocârlan, Neagul Bitiri.
Țigăneştii, Buna Vestire – Gavril Goea, Constandin Arhip, Miron, Miron nevolnic.
Blăneasa, Adormirea Maicii Domnului – Ioan Eftimie
Odaea, Sf. Voievozi – Petrea Armanul, Teodor Cojocariul, Gheorghie Buzilă.
Ionăşeştii, Sf. Voievozi – Constandin Arhip, Constandin Topliceanu, Costandin Leucă, diacon Constandin Leucă

Lansare de carteLansarea volumului "Biserica Sf. Ierarh Nicolae din comuna Corod, judetul Galati, 1818-2013", autor pr. Ion Ariton. Eveniment organizat si desfasurat in cadrul parohiei Corod IV.

vineri, 21 februarie 2014

Istorici despre atestarea ţinutului Tecuci (I)

Problematica unităţilor teritorial-administrative ale Moldovei nu a rămas indiferentă istoricilor din trecut sau prezent. Astfel, în sinteze sau în studii cu caracter monografic, istorici precum A.D. Xenopol, N. Iorga, C. Giurescu, I.C. Filitti, D. Ciurea, C. Burac au analizat apariţia şi evoluţia ţinutului ca formă de organizare a teritoriului Moldovei. Istoriografia naţională nu a ajuns la un numitor comun în ceea ce priveşte momentul de început al organizării ţinuturilor Moldovei. Unii istorici susţin că ţinuturile fiinţează ca moştenire a structurilor politice prestatale, din perioada anterioară sau posterioară descălecării (A.D. Xenopol), alţii sunt de părere că ele au apărut în a doua jumătate a secolului al XIV-lea (N. Iorga, C. Burac), iar cei mai mulţi consideră că ţinuturile sunt o creaţie a domniei lui Alexandru cel Bun (C. Giurescu, V. Lungu, D. Moldovanu).  Aceeaşi controversă o trezeşte şi subiectul atestării documentare a unor ţinuturi. Referitor la ţinutul Tecuci, ca primă atestare documentară, s-a pus în discuţie documentul de la 1 septembrie 1435, act din care aflăm că voievodul Ilie îi dă fratelui său Ștefan, în semn de împăcare, „din ocina noastră, ţinutul anume, oraşul Chelia şi cu vama şi cu ozerele, ce ascultă de acest oraş, şi oraşul Vasluiu şi ocolul, ce ascultă de acest oraş, şi ţinutul de la Tutova şi târgul Bârladului, cu tot ocolul, şi morile Covurluiului şi oraşul Tecuciu, cu tot ocolul, şi Oltenii”. Documentul a fost publicat, între alţii, şi de M. Costăchescu, în „Documente moldoveneşti înainte de Ștefan cel Mare”, volumul II, p. 683. Editorul a avut o reţinere asupra termenilor „derjava” şi „volost”, considerând totuşi că „derjava” înseamnă ţinut, iar „volost”, ocol.

sâmbătă, 15 februarie 2014

Preoţii ţinutului Tecuci în anul 1809 (I)

Ocolul Nicoreştilor

Sărbii, Sf. Voievozi - Stefan Ursachi vechil, Vasilii Corban, diacon Ioan Năstasii.
Braniştea, Sf. Voievozi - Stefan Corban
Vizureştii, Sf. Voievozi - Ioniţă Lupaşcu, Ion Tiliuţă
Tecucelul cu Apă, Sf. Nicolae - Cozma Lupaşcu, Ioniţă Anton
Tecucelul Sec, Sf. Voievozi - Vasile Berza, Ion Tătarul
Buciumeni, Sf. Voievozi - Vasile Bălan, Ioan Bălan
Roşiea, Sf. Voievozi - Constandin Bălan, Gavril Băln, Andreiş Bălan
Poiana, Sf. Nicolae - Ioniţă Borş, Miron Borş, Năstăsachi Blăndu, Năstasii Lazar, Teodor carile au fost vechil protopopiei, nevolnic
Făntănile, Cuv. Parascheva - Vasile Răul, Teodor Răzmiriţă
Coasta Lupii sau Piscul Corbului, Intrarea în biserică - Teodor Meran