sâmbătă, 24 ianuarie 2015

O medalieMedalia oferită de judeţul Tecuci domnului unirii, Alexandru Ioan Cuza, în anul 1863. Comandată la Paris, piesa reprezintă pe avers simbolul judeţului, iar pe revers, încadrată de o coroană de stejar, inscripţia: 
„DISTRICTUL TECUCI-ÎNALŢIMEI SALE ALECSANDRU ION I-ÎNTEMEIETORUL UNIREI-RESTAURATORUL DREPTURILOR-ROMÂNIEI ASUPRA-BUNURILOR MONASTIREŞTI-NAŢIONALE-ÎNSTREINATE-1863”. 

Ziua Unirii
Activitatea desfăşurată la Şcoala Gimnazială „Anghel Rugină” din Tecuci.

sâmbătă, 10 ianuarie 2015

Vrei să-ţi cunoşti strămoşii ? (IX)

Satul Drăgăneşti

36 - toată suma caselor
15 - scădere rufeturile, însă:
1 vornic
            7 scutelnici
            2 văduve
            5 ţigani
21- rămân birnici

Anume birnicii
1.  Vasâli, hrubar
2.  Dumitrul, sârbul
3.  Timoftii, haidăul
4.  Niagul, harabagiu
5.  Paladi, bejenar
6.  Niacşul, bejenar
7.  Ursul, hrubar, ce au fost scutelnic dumisali Manolachi Conachi
8.  Toader Dănăilă
9.  Tănasă, păscar

Un act de naştere


Registru stării civile pentru născuţi

Din anul una mie nouă sute trei, luna iulie, în unsprezece, stil vechi, şi douăzeci şi patru zile, stil nou, ora cinci postmeridian. Act de naştere al copilului Alecsandru Constantin Mironescu, religia ortodoxă, secsul masculin, născut din părinţi români, ieri, ora opt şi jumătate antemeridiane, în casa părinţilor săi din strada Carol, culoarea de galben, acestă comună, fiu legitim al Domnului Maior Victor Mironescu, etatea treizeci şi nouă ani, profesioa militar şi al Doamnei Elena Mironescu, născută Budişteanu, etatea douăzeci şi şapte de ani, fără profesie, domiciliaţi în această comună, după declaraţiunea făcută de tătăl care ne-au înfăţaşat copilul. Intâiul martur Domnul Niculae C. Berha, etatea douăzeci şi nouă ani, profesiunea avocat şi al doilea martur Domnul Virgiliu Vasiliade, etatea treizeci şi cinci de ani, profesiunea medic militar, ambii domni domiciliaţi în acestă comună, care au sbscris acest act împreună cu noi şi cu declarantele după ce li s-au citit, constat după lege de noi Alexandru D. Rîşcanu, oficer al stării civile urbei Tecuciu, în casa Primăriei unde ni s-au înfăţaşat copilul.

ss. Maior Mironescu

N. C. Berha

D. V. Vasiliade


Oficer stării civile A. D. Rîşcanu 

sâmbătă, 29 noiembrie 2014

De prin presă adunate (eroii noştri)-II


„Scrisoare deschisă dlui colonel Paţa Gheorghe, Comandantul Regimentului 24 Infanterie-Tecuci

Victoria ce aţi repurtat la Predeal cu patrula Reg. Dvs. la concursul de sky, poate să fi ajutat prin rugămintele lor, către acei atot-putinte şi cei 200 de martiri ce formau o companie din Reg. Dvs. împuşcaţi mişeleşte în timpul retragerei din 1916, atunci când ei din tranşee au luptat cu faţa spre inamic, ţinând pe loc pe duşmani, spre a nu putea înainta şi au căzut până la unul, datorită mişeliei unui plutonier german, care în noapte, s-a putut strecura în spatele eroilor noştri şi ascuns într-o magazie părăsită, a putut la ziuă, cu mitraliera, să secere viaţa atâtor eroi ai noştri. Cimitirul, în care se odihnesc aceşti eroi, se află în Braşov, chiar pe locul unde au fost ucişi. Vă rugăm să bine voiţi, ca atunci când patrula va pleca din nou la Braşov, pentru concursul cupei regale, să ordonaţi ca la întoarcere, căci aşa va fi, să dea onoruri militare, în cimitir, acelor eroi, iar “Cupa Regală” sau o oală să umple cu pământ de la mormintele lor să ne-o aducă ca dar, căci îi vom primi cu toată cinstea cuvenită, iar pământul adus de la mormântul acestor eroi martirizaţi, să fie păstrat până în vară, într-o biserică, până se va putea aduce şi pământ din locurile unde au luptat eroii căzuţi pentru patrie din Reg. Dvs., şi o stâncă din acel loc, care împreună cu pământul, să fie îngropate în rondul din faţa Tribunalului, făcut tot din iniţiativa mea, tot pentru un monument acestor eroi şi care nu l-am putut face cu toate stăruinţele mele. Pe stâncă sau aşchia de stăncă se vor săpa luptele unde au căzut aceşti eroi şi ea va fi cel mai frumos monument în aceste timpuri de atăta nepăsare din partea acelora ce erau chemaţi să ridice acest monument. În speranţa că aveţi asculta umila mea cerere, vă rog, Domnule Comandant, să primiţi asigurarea prea osebitei mele consideraţiuni.G. Ghiţulescu”

Curierul Tecuciului, an II, nr. 27, 21 februarie 1936, p. 2.


Nota: Fotografia ne-a fost transmisă de dna prof. Cserey, căreia îi mulţumim pentru amabilitate. În centrul imaginii, cu mâna stângă în buzunar, se află dl. col. Paţa.

vineri, 21 noiembrie 2014

Eroii noştri

Ofiţeri şi soldaţi din cadrul Regimentului 24 Infanterie Tecuci (1923-1934).
Mulţumiri dnei prof. Cserey.